นโยบายการคืนสินค้า และเงื่อนไข

Rule and Return Policy


– เงื่อนไขใดบ้างที่สามารถคืนสินค้า หรือเรียกร้องความเสียหาย นับจากลูกค้าได้รับสินค้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ทางลูกค้าได้รับสินค้า (โดยอ้างอิง จากหลักฐานการรับสินค้าจากทางบริษัท ฯ ขนส่ง)

  • สินค้ามีตำหนิ หรือไม่ตรงกับรูปภาพที่แสดง
  • สินค้าผิดขนาด เฉพาะกรณีที่ทางร้านส่งสินค้าให้ผิดรุ่น หรือผิดขนาดให้
  • ทางร้านส่งสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่ทางลูกค้าได้สั่งไว้
  • นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

– หลักฐานที่ต้องใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งคืนสินค้า

๐ หลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งเคลมสินค้า กรณีสินค้าชำรุด ผิดรุ่น ผิดแบบให้ถ่ายรูปสินค้าจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสั่งสินค้ากับทางร้านค่ะ

๐ กรณีไม่ได้รับสินค้า ให้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อมาให้ทางร้านตรวจสอบอีกครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1) หากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ทางลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนเงิน หรือจะยังคงรับสินค้าต่อได้ค่ะ
2) หากกรณีเกิดความผิดพลาดจากทาง บริษัทจัดส่ง ฯ ทางร้านขอดำเนินการติดตามการสั่งซื้อ กับทางบริษัท ฯ ขนส่ง จนกว่าสินค้านั้นจะถูกตีว่าสูญหายระหว่างทาง ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้กับทางลูกค้าค่ะ

– ระยะเวลาในการได้รับเงินคืนค่าสินค้า และขอบเขตในการชดใช้ความเสียหาย

๐ ขอบเขตในการชดใช้ความเสียหาย ทางร้านจะดำเนินการชดเชยความเสียหายให้ตามมูลค่าที่ทางลูกค้าได้จ่ายชำระค่าสินค้ากับทางร้าน เฉพาะกรณีที่เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับทางร้าน

๐ ระยะเวลาในการคืนเงินชำระค่าสินค้า จะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากมีการยืนยันว่าทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้ แต่หากในกรณีมีสินค้าที่ต้องส่งคืนกลับมายังทางร้าน ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับ และตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ

– ช่องทางในการติดต่อการแจ้งปัญหา และขอคืนสินค้า กับทางร้านค้า

  • ทางแอพพลิเคชั่น Line หรือ Facebook
  • ทางอีเมล์ chrisvun.shop@gmail.com
  • หรือตามช่องทางที่ทางลูกค้าได้ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาค่ะ