HOW TO ORDER

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

– วิธีการสั่งสินค้าผ่านเว็บไชต์ chrisvun.com

– สั่งสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โดยตรง เพียงส่งรูปสินค้าที่สนใจมายังทางแอพพลิเคชั่น Line หรือ Facebook