HOW TO ORDER

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

– สั่งสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โดยตรง เพียงส่งรูปสินค้าที่สนใจมายังทางแอพพลิเคชั่น Line หรือ Facebook

– วิธีการสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไชต์ chrisvun.com

  • กดคลิกเลือกสินค้าที่สนใจ
  • คลิกเลือกขนาด สี หรือแบบสินค้าแล้ว ให้กดปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า”
  • สินค้าที่เลือกไว้จะเข้าไปอยู่ในตะกร้าสินค้า
  • หากไม่มีสินค้าแบบอื่นสั่งเพิ่มเติม ให้กดที่รูปกระเป๋า และกด “สั่งซื้อและชำระเงิน”
  • ดำเนินการตรวนสอบรายการสินค้าที่สั่ง และระบุชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส พร้อมทั้งเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า หลังจากนั้นกดปุ่ม “สั่งซื้อ”
  • ทางร้านได้รับคำสั่งซื้อเรียบร้อย และดำเนินการรายการคำสั่งซื้อไปยังอีเมลของลูกค้าที่ได้ระบุไว้ (หากลูกค้าไม่ได้รับอีเมลให้ตรวจสอบอีเมลอีกครั้งใน จดหมายขยะ (่Spam))
  • หลังจากนั้นทางร้านจะดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ และจะดำเนินการยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งกลับทางอีเมลที่ทางลูกค้าได้แจ้งไว้ พร้อมแจ้งหมายเลขบัญชีในการชำระเงินค่าสินค้า (ทางร้านจะตอบกลับภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ (ทุกวัน เวลาทำการ 09.00-22.00น.))
  • หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อจากทางร้านค้าแล้ว ให้ทางลูกค้าโอนเงินชำระสินค้า และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมายังอีเมลที่ทางร้านค้าได้แจ้งยืนยันสินค้าไว้
  • หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้วทางร้านจะดำเนินการแจ้งยืนยันการชำระเงิน และจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไปหลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงิน (วันจัดส่งสินค้าจันทร์-เสาร์)
  • หลังจากทางร้านดำเนินการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการแจ้งหมายเลขพัสดุให้กับทางลูกค้าตามอีเมลที่ทางลูกค้าได้แจ้งไว้