หมายเหตุ : ก่อนโอนเงินชำระค่าสินค้าทุกครั้ง ต้องได้รับการยืนยันจากทางร้านก่อนนะคะ